Archiv pro měsíc: Září 2018

Rozpočtové opatření č. 3 v roce 2018

Zveřejněno dne 27. 9. 2018
Zastupitelstvo obce Sendraž (případně jiný oprávněný orgán obce např. dle pravomoci, která mu byla svěřena zastupitelstvem) schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2018 dne 27.9.2018.

Veřejná vyhláška – seznámení s podklady rozhodnutí

Zveřejněno dne 20. 9. 2018
Seznámení s podklady rozhodnutí ve věci „Novostavba rodinného domu“ na pozemcích parc. č. 6/2 (zahrada), parc.č. 6/5 (trvalý travní porost) a parc.č. 414/1 (ostatní plocha) dle KN v katastrálním území Sendraž.