Měsíc: Prosinec 2019

Rozpočtové provizorium na rok 2020

Zveřejněno dne 18. 12. 2019
Bylo projednáno rozpočtové provizorium na rok 2020 ve výši 1/12 ročního rozpočtu roku 2019 na jeden měsíc roku 2020 do doby schválení rozpočtu na rok 2020.  Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Zveřejněno dne 18. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo návrh rozpočtu na rok 2020 dne 18.12.2019.

Úprava rozpočtu č. 6 v roce 2019

Zveřejněno dne 18. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Sendraž (případně jiný oprávněný orgán obce např. dle pravomoci, která mu byla svěřena zastupitelstvem) schválilo Úpravu rozpočtu č. 6/2019 dne 18. 12. 2019.