Měsíc: Březen 2020

KDO NEMÁTE A NEMŮŽETE SEHNAT ROUŠKY?

Zveřejněno dne 18. 3. 2020
SENDRAŽÁCI! KDO NEMÁTE A NEMŮŽETE SEHNAT ROUŠKY, VOLEJTE PROSÍM LUCII RŮŽIČKOVÉ NA 774 228 464.

NOSIT ROUŠKU JE POVINNÉ

Zveřejněno dne 18. 3. 2020
Nařízení hejtmana Královéhradeckého kraje – Povinnost nosit ochranné prostředky na veřejnosti Dle nařízení hejtmana Královéhradeckého kraje 18. 3. 2020 od 12.00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu nouzového stavu, je nařízen na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty). Nařízení se

Veřejná vyhláška č.j. NMNM/31131/2020/OVRR/Kas

Zveřejněno dne 6. 3. 2020
Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle § 66 odst. 1 písm. h) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zastavuje