Měsíc: Únor 2022

Veřejná vyhláška č.j. NMNM/1783/2022/OZP/Haj/2

Zveřejněno dne 22. 2. 2022
Zahájení společného řízení o povolení stavby „DČOV“ a o pozvání k veřejnému ústnímu jednání.

Veřejná vyhláška č.j. MZE-49892/2021-16212

Zveřejněno dne 4. 2. 2022
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podleustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplněníněkterých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „správní řád“), vydává podle

Veřejná vyhláška č.j. NMNM/1782/2022/OZP/Haj/2

Zveřejněno dne 2. 2. 2022
Zahájení společného řízení o povolení stavby „ČOV a kanalizace pro rodinný dům č.p. 33“ a o pozvání k veřejnému ústnímu jednání.