Sendraž

TVRZ

Historie:

Tvrz Sendraž stávala severozápadně od stejnojmenné obce nad hlubokým údolím řeky Metuje, zvaným Peklo. Od mírně stoupající planiny odděloval nevelké oválné tvrziště čtvrtkruhový příkop s valem, začínající na jihozápadě a pokračující dále na jih a východ. Odolnost obvodové fortifikace zde ještě byl zesílena parkánem. Přístup k bráně vedl po severní hraně vysokého svahu; bránu střežila nevelká věž se strážnicí. Hlavním objektem tvrze byla rozměrná podsklepená budova.
Šipka vlevo
Tvrz
Tvrz
Tvrz
Tvrz
Tvrz
Šipka vpravo

Současný stav:
Z tvrze se do dnešní doby dochovalo nevelké tvrziště obehnané valem a příkopem, které postupně začíná pohlcovat mladý les. Místu se říká „Na zámečku“.

Přístup k objektu:
Místo tvrze Sendraž se nachází na okraji lesa asi 500 m severozápadně od stejnojmenné obce a 3,5 km severovýchodně od Nového Města nad Metují. Nejlepší přístup ke tvrzi je ze západního konce Sendraže, kde odbočuje (ve směru na Nové Město nad Metují) na konci obce polní cesta vpravo. Necelých 200 m od silnice odbočuje polní cesta vlevo a po ní je nutno jít cca 250 m na úroveň samostatně stojícího remízku v poli po pravé straně. K němu je nutno zahnout a podél potůčku, který z něj vytéká dojít až k lesu, místo tvrze je po pravé straně od potůčku na hraně kopce. V současnosti je vlastní tvrziště pokryto malými stromky a hustým křovím. Přes Sendraž vede zelená turistická trasa z Nového Města nad Metují (7 km) do Olešnice v Orlických horách (11 km) a modrá turistická trasa z Náchoda (7 km) a Pekla (3,5 km).