Měsíc: Prosinec 2022

Úpravu rozpočtu č. 10 v roce 2022

Zveřejněno dne 15. 12. 2022
Zastupitelstvo obce Sendraž (případně jiný oprávněný orgán obce např. dle pravomoci, která mu byla svěřena zastupitelstvem) schválilo Úpravu rozpočtu č. 10/2022 dne 15. 12. 2022.

Návrh rozpočtu pro rok 2023

Zveřejněno dne 15. 12. 2022
Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo návrh rozpočtu na rok 2023 dne 15. 12. 2022.

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2023

Zveřejněno dne 15. 12. 2022
Bylo projednáno rozpočtové provizorium na rok 2023 ve výši 1/12 ročního rozpočtu roku 2022 na jeden měsíc roku 2023 do doby schválení rozpočtu na rok 2023.  Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2023 – 2026 – NÁVRH

Zveřejněno dne 15. 12. 2022
Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo návrh na rozpočtový výhled na období 2023 – 2026 dne 15. 12. 2022.

Úpravu rozpočtu č. 9 v roce 2022

Zveřejněno dne 1. 12. 2022
Starosta obce Sendraž schválil Úpravu rozpočtu č. 9/2022 dne 30. 11. 2022.