Prohlášení o přístupnosti

Obec Sendraž se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na www.sendraz.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Tyto formáty jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Libre Office a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.4.2020

Toto prohlášení bylo vypracované subjektem veřejného sektoru – technickým provozovatelem těchto internetových stránek Václavem Kreclem, byla použita evropská norma EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08), která odkazuje na mezinárodně uznávané standardy, zejména Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Ke kontrole webových stránek byl použitý nástroj Lighthouse.

Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 23.4.2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Obec Sendraž má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. Kontakt je:

Obec Sendraž
Sendraž 22
54901 Sendraž
telefon: +420 737 048 919
e-mail: info@sendraz.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Toto prohlášení schválilo zastupitelstvo obce Sendraž dne 5.5.2020.