Úřední deska

DSO RN – ROZPOČET NA ROK 2018 – Schválení

Zveřejněno dne 29. 3. 2019
Návrh pro schválení záveřečného účetu Dobrovolného svazku obcí „Region Novoměstsko“ za rok 2018.

Veřejná výhláška – Oprava „Rezecký most“

Zveřejněno dne 22. 3. 2019
Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška č.j. KUKHK-8241/UP/2019

Zveřejněno dne 21. 3. 2019
Sdělení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí

Rozpočet pro rok 2019

Zveřejněno dne 24. 1. 2019
Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo rozpočet na rok 2019 dne 24.1.2019.

Rozpočtové opatření č. 7 v roce 2018

Zveřejněno dne 24. 1. 2019
Zastupitelstvo obce Sendraž (případně jiný oprávněný orgán obce např. dle provomoci, která mu byla svěřena zastupitelstvem) schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2018 dne 24.1.2018.