Úřední deska

Veřejná vyhláška oznámení vydání zastavěného území Sendraž

Zveřejněno dne 21. 5. 2024
Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2024

Zveřejněno dne 31. 1. 2024
Zastupitelstvo obce Sendraž (případně jiný oprávněný orgán obce např. dle pravomoci, která mu byla svěřena zastupitelstvem) schválilo rozpočtové opatření č. 1/2024 dne 31. 1. 2024.

Informace občanům o komunálních odpadech

Zveřejněno dne 24. 1. 2024
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2022 v obci/městě/městysi: OBEC SENDRAŽ.

Výroční zpráva 2023

Zveřejněno dne 18. 1. 2024
Výroční zpráva obce Sendraž za rok 2023.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2025 – 2028

Zveřejněno dne 18. 1. 2024
Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo rozpočtový výhled na období 2025 – 2028 dne 18. 1. 2024.

Rozpočet pro rok 2024

Zveřejněno dne 18. 1. 2024
Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo rozpočet na rok 2024 dne 18. 1. 2024.