E-podatelna

Elekronické podání je možné podat prostřednictvím emailové adresy, datové schránky nebo formuláře na této stránce.

Technické požadavky na elektronická podání:

 • *.rft (dokument v textovém standardu RTF)
 • *.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
 • *.doc (dokument MS Word)
 • *.docx (dokument MS Word (OpenXML))
 • *.xls (dokument MS Excel).
 • *.xlsx (document MS Excel (OpenXML))
 • *.ods (OpenDocument spreadsheet document)
 • *.odt (OpenDocument text document)

Datová schránka: y2xgc6

Emailová adresa: info@sendraz.cz

Formulář:

Nahrajte soubor typu .pdf, .doc, .docx, .odt, .rtf, .xls, .xlsx, .ods o max. velikosti 5MB.

 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

 • Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Příjem a zpracování elektronických podání:

 • Elektronická podatelna provádí kontrolu obsahu zprávy. Obsah zprávy je kontrolován z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, vyhotoví zaměstnanec podatelny zápis o nepřijetí zprávy, ve kterém je uveden konkrétní důvod a zpráva není e-podatelnou přijata.
 • O obdržení elektronického podání příjemcem je odesílatel informován pouze v případě, že o tuto informaci ve zprávě výslovně požádá, nebo je elektronické podání ve formátu, který vyžaduje automatické potvrzení o přijetí či přečtení zprávy.
 • Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.