Renovace pomníku

5. 11. 2020

Velký dík za renovaci pomníku u kapličky patří paní Renatě Svobodové s manželem. Ti jej nechali opravit na vlastní náklady ve spolupráci s Kamenosochařstvím Holanec z Opočna. Jedná se o pomník sendražským občanům, kteří padli v první světové válce. Jsme rádi, že nám manželé Svobodovi tímto gestem připomněli, že na historii a vzpomínkách záleží.