DSO RN – závěrečný účet za rok 2019 – návrh

Zveřejněno dne 29. 5. 2020

Schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Region Novoměstsko“ za rok 2019.

Název dokumentu Ke stažení
DSO RN Fin 2_12 k 31122019
DSO RN Prehled o pene žních tocích 2019
DSO RN Přehled o změnách kapitálu 2019
DSO RN Příloha 2019
DSO RN Rozvaha 2019
DSO RN Výkaz zisku a ztráty 2019
DSO RN zaverecny u čet 2019 návrh
DSO RN Zpráva o kontrole hospodaření 2019
DSO RN Zpráva strana 5