Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zveřejněno dne 22. 5. 2018

Obec Sendraž v souladu s ustanovením § 37 odst. 7 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů Vám sděluje kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Václav Krecl
Sendraž 21
549 01 Sendraž

Email: venca.email@gmail.com
Tel.: +420 602 733 240
IČO: 04461631

Název dokumentu Ke stažení
Jmenování poveřence pro ochranu osobních údajů