Veřejná vyhláška – seznámení s podklady rozhodnutí

Zveřejněno dne 20. 9. 2018

Seznámení s podklady rozhodnutí ve věci „Novostavba rodinného domu“ na pozemcích parc. č. 6/2 (zahrada), parc.č. 6/5 (trvalý travní porost) a parc.č. 414/1 (ostatní plocha) dle KN v katastrálním území Sendraž.

Název dokumentu Ke stažení
2018-9342