Závěrečný účet za rok 2018

Zveřejněno dne 30. 6. 2019

Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo závěrečný účet obce za rok 2018 dne 30.6.2019.

Název dokumentu Ke stažení
Závěrečný účet za rok 2018
Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.12.2018
Protokol o schválení účetní uzávěrky k 31.12.2018
Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření za rok 2018
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018
Rozvaha k 31.12.2018
Příloha k 31.12.2018