Závěrečný účet za rok 2019

Zveřejněno dne 30. 6. 2020

Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo závěrečný účet obce za rok 2019 dne 30.6.2020.

Název dokumentu Ke stažení
Závěrečný účet za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření za rok 2019
Příloha k 31.12.2019
Kontrola vnitrovýkazových vazeb k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019
Rozvaha k 31.12.2019
Příloha k 31.12.2019
Protokol o schválení účetní uzávěrky k 31.12.2019
Inventarizační zpráva 2019
Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku 2019