Měsíc: Prosinec 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2024 – návrh

Zveřejněno dne 18. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Sendraž navrhlo rozpočtový výhled na období 2021 – 2024.

Rozpočtové provizorium na rok 2021

Zveřejněno dne 18. 12. 2020
Bylo projednáno rozpočtové provizorium na rok 2021 ve výši 1/12 ročního rozpočtu roku 2020 na jeden měsíc roku 2021 do doby schválení rozpočtu na rok 2021.  Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh rozpočtu pro rok 2021

Zveřejněno dne 18. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo návrh rozpočtu na rok 2021 dne 18. 12. 2020.

Úprava rozpočtu č. 5 v roce 2020

Zveřejněno dne 18. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Sendraž (případně jiný oprávněný orgán obce např. dle pravomoci, která mu byla svěřena zastupitelstvem) schválilo Úpravu rozpočtu č. 5/2020 dne 18. 12. 2020.