Rozpočtové provizorium na rok 2021

Zveřejněno dne 18. 12. 2020

Bylo projednáno rozpočtové provizorium na rok 2021 ve výši 1/12 ročního rozpočtu roku 2020 na jeden měsíc roku 2021 do doby schválení rozpočtu na rok 2021.  Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.