Měsíc: Prosinec 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2025 – návrh

Zveřejněno dne 16. 12. 2021
Zastupitelstvo obce Sendraž navrhlo rozpočtový výhled na období 2022 – 2025.

Návrh rozpočtu pro rok 2022

Zveřejněno dne 16. 12. 2021
Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo návrh rozpočtu na rok 2022 dne 16. 12. 2021.

Úprava rozpočtu č. 9 v roce 2021

Zveřejněno dne 16. 12. 2021
Zastupitelstvo obce Sendraž (případně jiný oprávněný orgán obce např. dle pravomoci, která mu byla svěřena zastupitelstvem) schválilo Úpravu rozpočtu č. 9/2021 dne 16. 12. 2021.

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2022

Zveřejněno dne 16. 12. 2021
Bylo projednáno rozpočtové provizorium na rok 2022 ve výši 1/12 ročního rozpočtu roku 2021 na jeden měsíc roku 2022 do doby schválení rozpočtu na rok 2022.  Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Úprava rozpočtu č. 8 v roce 2021

Zveřejněno dne 1. 12. 2021
Starosta obce Sendraž schválil Úpravu rozpočtu č. 8/2021 dne 30. 11. 2021.