ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2022

Zveřejněno dne 16. 12. 2021

Bylo projednáno rozpočtové provizorium na rok 2022 ve výši 1/12 ročního rozpočtu roku 2021 na jeden měsíc roku 2022 do doby schválení rozpočtu na rok 2022.  Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.