Měsíc: Říjen 2023

Veřejná vyhláška – Návrh vymezení zastavěného území obce Sendraž

Zveřejněno dne 20. 10. 2023
Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje – úřad územníhoplánování, jako pořizovatel věcně a místně příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) zákonač. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „stavební zákon“), vykonává v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 stavebníhozákona působnost ve věcech územního