DSO RN – ROZPOČET NA ROK 2018 – Schválení

Zveřejněno dne 29. 3. 2019

Návrh pro schválení záveřečného účetu Dobrovolného svazku obcí „Region Novoměstsko“ za rok 2018.

Název dokumentu Ke stažení
DSO RN Fin 2_12 k 31122018
DSO RN Prehled o penežních tocích 2018
DSO RN Přehled o změnách kapitálu 2018
DSO RN Příloha 2018
DSO RN Rozvaha 2018
DSO RN Výkaz zisku a ztráty 2018
DSO RN Zaverečný účet 2018 - návrh
DSO RN Zpráva o kontrole hospodaření 2018
DSO RN Zpráva strana 7