DSO RN – záveřečný účet za rok 2017

Zveřejněno dne 27. 4. 2018

Schválený záveřečný účet Dobrovolného svazku obcí „Region Novoměstsko“ za rok 2017.

Název dokumentu Ke stažení
DSO RN - FIN_2_12 k 31.12.2017
DSO RN - Přehled o penězních tocích 2017
DSO RN - Přehled o změnách kapitálu 2017
DSO RN - příloha 2017
DSO RN - Rozvaha 2017
DSO RN - Výkaz zisku a ztráty 2017
DSO RN - Závěrečný účet 2017 - návrh
DSO RN - Zpráva o kontrole hospodaření 2017