Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Zveřejněno dne 11. 6. 2020

Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 dne 11.6.2020.

Název dokumentu Ke stažení
Závěrečný účet za rok 2019
Protokol o schválení účetní uzávěrky k 31.12.2019
Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření za rok 2019
Příloha k 31.12.2019
Rozvaha k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019
Kontrola vnitrovýkazových vazeb k 31.12.2019
Příloha k 31.12.2019
Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku 2019
Inventarizační zpráva 2019