Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Zveřejněno dne 27. 5. 2022

Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 dne 26.5.2022.

Název dokumentu Ke stažení
Protokol o schválení účetní závěrky 2021
Závěrečný účet za rok 2021
Inventarizační zpráva 2021
Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku-2021
FIN - prosinec 2021
Zpráva o výledku přezkoumání hospodaření
Příloha k 31.12.2021
Rozvaha k 31.12.2021
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2021