NOSIT ROUŠKU JE POVINNÉ

Zveřejněno dne 18. 3. 2020

Nařízení hejtmana Královéhradeckého kraje – Povinnost nosit ochranné prostředky na veřejnosti

Dle nařízení hejtmana Královéhradeckého kraje 18. 3. 2020 od 12.00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu nouzového stavu, je nařízen na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty). Nařízení se vztahuje na veřejná prostranství, do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven (jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu), sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, škol a školských zařízení, pošt a lékáren.

Název dokumentu Ke stažení
Rozhodnutí-hejtmana-č.-2-roušky