Recyklace elektroodpadu

Zveřejněno dne 26. 11. 2019

Obec Sendraž je zapojena do projektu „Zelená obec“ a díky tomu můžete odevzdat drobná elektrozařízení a baterie do sběrného boxu, který je umístěn na sběrném místě u ostatní kontejnerů.