Rozpočtové provizorium na rok 2019

Zveřejněno dne 21. 12. 2018

Bylo projednáno rozpočtové provizorium na rok 2019 ve výši 1/12 ročního rozpočtu roku 2018 na jeden měsíc roku 2019 do doby schválení rozpočtu na rok 2019.  Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.