ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2024

Zveřejněno dne 14. 12. 2023

Bylo projednáno rozpočtové provizorium na rok 2024 ve výši 1/12 ročního rozpočtu roku 2023 na jeden měsíc roku 2024 do doby schválení rozpočtu na rok 2024. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.