Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sendraž 2018

Zveřejněno dne 25. 10. 2018

Obecní úřad Sendraž v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sendraž, svolaného dosavadním starostou obce Tomášem Kumprechtem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Název dokumentu Ke stažení
Ustavující zasedání zastupitelstva 2018