Veřejná vyhláška oznámení vydání zastavěného území Sendraž

Zveřejněno dne 21. 5. 2024

Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s § 25 odst. 2 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) opatření obecné povahy VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE SENDRAŽ.

Název dokumentu Ke stažení
Veřejná vyhláška oznámení vydání zastavěného území Sendraž