Závěrečný účet za rok 2021

Zveřejněno dne 30. 6. 2022

Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo závěrečný účet obce za rok 2021 dne 30.6.2022.

Název dokumentu Ke stažení
FIN - prosinec 2021
Příloha k 31.12.2021
Rozvaha k 31.12.2021
Protokol o schválení účetní závěrky 2021
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2021
Inventarizační zpráva 2021
Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku-2021
Zpráva o výledku přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet za rok 2021