Závěrečný účet za rok 2022

Zveřejněno dne 30. 6. 2023

Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo závěrečný účet obce za rok 2022 dne 30.6.2023.

Název dokumentu Ke stažení
Rozvaha k 31.12.2022
Příloha k 31.12.2022
FIN k 31.13.2022
Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2022
Zpráva o výledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku
Závěrečný účet za rok 2022
Inventarizační zpráva 2022
Protokol o schválení účetní závěrky 2022