Úřední deska

NOSIT ROUŠKU JE POVINNÉ

Zveřejněno dne 18. 3. 2020
Nařízení hejtmana Královéhradeckého kraje – Povinnost nosit ochranné prostředky na veřejnosti Dle nařízení hejtmana Královéhradeckého kraje 18. 3. 2020 od 12.00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu nouzového stavu, je nařízen na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty). Nařízení se

Veřejná vyhláška č.j. NMNM/31131/2020/OVRR/Kas

Zveřejněno dne 6. 3. 2020
Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle § 66 odst. 1 písm. h) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zastavuje

Koronavirus – Informace

Zveřejněno dne 27. 2. 2020
Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje vydala materiály k situaci s koronavirem.

Veřejná vyhláška – č.j. KUKHK-24323/UP/2019

Zveřejněno dne 3. 2. 2020
Veřejná vyhláška – č.j. KUKHK-24323/UP/2019

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2023

Zveřejněno dne 23. 1. 2020
Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo rozpočtový výhled na období 2020 – 2023 dne 23.1.2020.

Rozpočet pro rok 2020

Zveřejněno dne 23. 1. 2020
Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo rozpočet na rok 2020 dne 23.1.2020.