Úřední deska

DSO RN Závěrečný účet DSO RN 2021 návrh

Zveřejněno dne 8. 4. 2022
Návrh pro schválení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí „Region Novoměstsko“ za rok 2021.

Úprava rozpočtu č. 1 v roce 2022

Zveřejněno dne 1. 4. 2022
Starosta obce Sendraž schválil Úpravu rozpočtu č. 1/2022 dne 31. 3. 2022.

Veřejná vyhláška č.j. NMNM/5322/2022/OVRR/Kas

Zveřejněno dne 2. 3. 2022
Zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání.

Veřejná vyhláška č.j. NMNM/1783/2022/OZP/Haj/2

Zveřejněno dne 22. 2. 2022
Zahájení společného řízení o povolení stavby „DČOV“ a o pozvání k veřejnému ústnímu jednání.

Veřejná vyhláška č.j. MZE-49892/2021-16212

Zveřejněno dne 4. 2. 2022
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podleustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplněníněkterých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „správní řád“), vydává podle

Veřejná vyhláška č.j. NMNM/1782/2022/OZP/Haj/2

Zveřejněno dne 2. 2. 2022
Zahájení společného řízení o povolení stavby „ČOV a kanalizace pro rodinný dům č.p. 33“ a o pozvání k veřejnému ústnímu jednání.