Úřední deska

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2023 – návrh

Zveřejněno dne 2. 1. 2020
Zastupitelstvo obce Sendraž navrhlo rozpočtový výhled na období 2020 – 2023.

Rozpočtové provizorium na rok 2020

Zveřejněno dne 18. 12. 2019
Bylo projednáno rozpočtové provizorium na rok 2020 ve výši 1/12 ročního rozpočtu roku 2019 na jeden měsíc roku 2020 do doby schválení rozpočtu na rok 2020.  Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Zveřejněno dne 18. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo návrh rozpočtu na rok 2020 dne 18.12.2019.

Úprava rozpočtu č. 6 v roce 2019

Zveřejněno dne 18. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Sendraž (případně jiný oprávněný orgán obce např. dle pravomoci, která mu byla svěřena zastupitelstvem) schválilo Úpravu rozpočtu č. 6/2019 dne 18. 12. 2019.

Aplikace IREDO

Zveřejněno dne 26. 11. 2019
Aplikace pro pomoc s cestováním linkovými autobusy.

Recyklace elektroodpadu

Zveřejněno dne 26. 11. 2019
Obec Sendraž je zapojena do projektu „Zelená obec“ a díky tomu můžete odevzdat drobná elektrozařízení a baterie do sběrného boxu, který je umístěn na sběrném místě u ostatní kontejnerů.