Úřední deska

Úprava rozpočtu č. 2 v roce 2020

Zveřejněno dne 11. 6. 2020
Zastupitelstvo obce Sendraž (případně jiný oprávněný orgán obce např. dle pravomoci, která mu byla svěřena zastupitelstvem) schválilo Úpravu rozpočtu č. 2/2020 dne 11. 6. 2020.

DSO RN – závěrečný účet za rok 2019 – návrh

Zveřejněno dne 29. 5. 2020
Schválený závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Region Novoměstsko“ za rok 2019.

Úprava rozpočtu č. 1 v roce 2020

Zveřejněno dne 5. 5. 2020
Zastupitelstvo obce Sendraž (případně jiný oprávněný orgán obce např. dle pravomoci, která mu byla svěřena zastupitelstvem) schválilo Úpravu rozpočtu č. 1/2020 dne 5. 5. 2020.

Prohlášení o přístupnosti webu

Zveřejněno dne 5. 5. 2020
Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo Prohlášení o přístupnosti internetových stránek dne 5. 5. 2020. Toto prohlášení je dostupné na https://sendraz.cz/prohlaseni-o-pristupnosti/.

Veřejná vyhláška – kůrovec

Zveřejněno dne 9. 4. 2020
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

KDO NEMÁTE A NEMŮŽETE SEHNAT ROUŠKY?

Zveřejněno dne 18. 3. 2020
SENDRAŽÁCI! KDO NEMÁTE A NEMŮŽETE SEHNAT ROUŠKY, VOLEJTE PROSÍM LUCII RŮŽIČKOVÉ NA 774 228 464.