Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Zveřejněno dne 11. 6. 2021

Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 dne 10.6.2021.

Název dokumentu Ke stažení
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020
Rozvaha k 31.12.2020
Příloha k 31.12.2020
FIN prosinec k 31.12.2020
Protokol o schválení účetní uzávěrky k 31.12.2020
Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku
Inventarizační zpráva 2020
Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření za rok 2020
Závěrečný účet za rok 2020