Veřejná vyhláška č.j. NMNM/31131/2020/OVRR/Kas

Zveřejněno dne 6. 3. 2020

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle § 66 odst. 1 písm. h) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zastavuje územní řízení zahájené dne 03.08.2018 na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Název dokumentu Ke stažení
Usnesení - zastavení řízení Novostavba rodinného domu