Závěrečný účet za rok 2020

Zveřejněno dne 30. 6. 2021

Zastupitelstvo obce Sendraž schválilo závěrečný účet obce za rok 2020 dne 30.6.2021.

Název dokumentu Ke stažení
FIN prosinec k 31.12.2020
Příloha k 31.12.2020
Rozvaha k 31.12.2020
Protokol o schválení účetní uzávěrky k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020
Inventarizační zpráva 2020
Příkaz k provedení řádné inventarizace majetku
Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření za rok 2020
Nápravné opatření a zárověň zpráva o splnění - 2021
Závěrečný účet za rok 2020